Collegium Intermarium

Zachęcamy wszystkie osoby, które chcą włączyć się w walkę o niezależną naukę i bronić miejsca prawdy w dzisiejszym świecie, do wsparcia konferencji "Collegium Intermarium: miejsce prawdy w czasach cancel culture".

To dzięki naszym przyjaciołom i darczyńcom możemy sprostać kosztom m. in. zakwaterowania prelegentów, obsługi sali konferencyjnej oraz tłumaczeń, pozwalających pokonać bariery językowe i nagłośnić problem "cancel culture" wśród szerokiego grona odbiorców.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙